Covid-19 Update

COVID-19 updates

(Bairiki, Tarawa Wednesday, 19 th January 2022) ----- E a tia te Botaki ibukin te Mauri ao Katoki Aoraki ni kamatoa bwa ana utu te tia mwakuri are e kuneaki bwa iai irouna manin te COVID-19, a bon bane n negative ke n akea manin te Aoraki aei irouia.

Ni kaineti ma te kainibaaire (SOP) ibukin totokoan butin te aoraki aei ao e ngae ngke a negative mwiin aia tutuo kaain te utu aei, ma e bon kakawaki bwa a na kawakinaki ao man karaoaki riki te tutuo nakoia.

-------------------

The Ministry of Health and Medical Services has confirmed families of the frontline worker who had tested positive, are all tested negative from COVID-19. Under the Government’s Standard Operating Procedure, members of this family continue to remain at the Quarantine centre for further COVID-19 tests.

 

Press Release