Kanauan riki te kainiin inanon uoua riki te wiiki

Date

Kaanauaki riki te kainiin inanon uoua te wiiki

(Bairiki, Tarawa, Kanimabong 18 ni Maati 2022) ----- Ibukin moanibwaian maurin te botannaomata, ao e a tia te Tautaeka ni baaireia bwa e na manga reitinako riki te kainiin inanon uoua riki te wiiki ni moa man te Kanimabong 18 ni Maati 2022 ni karokoa te Kanimabong 1 n Eberi 2022.

N te kainin aio ao a bon tiku n aroia babaire ni kabane ake kanoan te oota n te uoua ni wiiki ae e nako ibukin i) Tarawa Teinainano, Betio, Buota ao ai Butaritari n reitaki naba ma ii) Tarawaieta, Maiana, Abaiang, Marakei, Abemama, Aranuka ao Makin, ma bon tii te bitaki ae e boou bon tain kainan te nakonako (curfew hours) ibukin Tarawa Teinainano, Betio, Buota ao Butaritari are e a moa ngkai man te aoa 8pm n te tairiki ao n toki n te aoa 5am n te karangaina n te bong are imwiina. Taabo ni boobwai a na uki man te aoa 6am n te ingaabong ao n in n te aoa 7pm n te tairiki.

Ibukin Tarawaieta, Maiana, Abaiang, Marakei, Abemama, Aranuka ao Makin, a bon teimatoa n tiku n aroia babaire ake mai imwaaina.

--------------

Government has decided to further extend the curfew for another two more weeks from Friday 18th of March 2022 to Friday 1st of April 2022 or may be longer should the need arise, with similar measures applied in the curfew orders within the last two weeks, except for a change only in the curfew hours for South Tarawa, Betio, Buota and Butaritari which now commence from 8pm in the evening until 5am in the morning the next day.

Similar measures applied for North Tarawa, Maiana, Abaiang, Marakei, Abemama, Aranuka and Makin for the last two weeks will remain active and continue to be enforced.

###

For more info, contact:

Communications& PR Unit, Office of The President, P.O Box 68, Bairiki, Tarawa, Republic of Kiribati

Tel: +686-75021183, Fax: +686-75021466, Mobile: +686-73026636; E-mail: tteabo@ob.gov.ki